Authormmidrla

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

e-Kapka 012021

Prosíme Vás o pomoc při sázení stromků

Prosíme Vás o pomoc při sázení stromků v obecních lesích !

Jak  všichni víte, většina  lesů byla napadena kůrovcem a proto bylo nutné většinu stromů vykácet.

A právě teď je  čas na sázení nových stromků !

Proto si Vás dovolujeme poprosit o pomoc při výsadbě.

Kdo by se chtěl podílet na obnovení lesů , může přiložit ruku k dílu a to v ÚTERÝ A VE STŘEDU  20.nebo 21.dubna 2021 odpoledne.

Sraz by byl  v 17:00 hodin na Ostrovech. Je nutné vzít s sebou motyku.

Případné informace na tel: 731 470 862        D Ě K U J E M E !!!!!!!!!!

POPLATKY ZA ODPADY

Poplatky za odpady a z psa v obci  Žďárec,  Víckov a Ostrov pro rok 2021

Vzhledem k situaci  se budou hradit poplatky bezhotovostně a to na účet obce č.:  5022751/0100 , var.symbol je číslo popisné, do poznámky můžete napsat  příjmení,obec.

Výše poplatků:

500,- Kč / osobu a rok 2021, případně za objekt (vlastník chaty,chalupy s trvalým pobytem mimo naši obec)

Pokud vás žije v domácnosti  5 a více, je úhrada následující:

Šestičlenná rodina = 4x 500,- Kč a 2x  400,- Kč.

POPLATEK ZA ODPADY

Podle nové vyhlášky č.2/2020  je poplatek za odpady od 1.1.2021

  500,- Kč na občana  nebo na objekt. Podrobnosti se dočtete v sekci – VYHLÁŠKY OBCE.

© 2021 obec Žďárec

Created zakpatrik.czUp ↑