jihomoravský kraj

 

Akce spolufinancována Jihomoravským krajem

Zateplení kulturního centra v obci Žďárec

Smlouva č. JMK070623/21/OOR

jihomoravský kraj

Obec Žďárec – oprava místních komunikací
Obec Žďárec získala v roce 2019 podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „ ObecŽďárec – oprava místních komunikací“. Poskytnutá investiční finanční podpora ve výši 215 000,- Kč z dotačního programu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2019 DT9, byla použita výhradně na realizaci stavby v souladu se Smlouvou o dotaci z rozpočtu JMK. Tento projekt podpořil kromě JMK i MMR z programu 11782 – Podpora rozvoje regionu 2019+, a to ve výši 997 988,- Kč. Obec Žďárec financovala projekt z vlastních zdrojů ve výši 214 057,- Kč. Celkové náklady na projekt činili 1 427 045,57 Kč (včetně DPH).
Cílem projektu byla oprava stávajících komunikací a odstavné plochy v obci Žďárec a jeho části Víckov. Realizaci stavby na základě rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 19.8.2019 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, realizovala firma COLAS CZ, a.s. Zhotovitel dne 19.11.2020 ukončil práce dle schválené dokumentace a v souladu se smluvními podmínkami předal obci stavbu do její správy a udržování.
Díky realizaci tohoto projektu v naši obci došlo ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení ovzduší, snížení hluku a plynulosti dopravy, společně s odstraněním bariér v dopravní infrastruktuře.