Čestné prohlášeni  vzor

covid vs. chřipka

Formulář pro cesty mimo okres – vzor

Omezení volného pohybu od 1.3.2021

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

Rozvoz PB lahví v obci Žďárec
Firma PENTACO BOSKOVICE má následující termíny rozvozu:
24. února 2021 14. července 2021
24. března 2021 11. srpna 2021
21. dubna 2021 8. září 2021
19. května 2021 6. října 2021
16. června 2021 3. listopadu 2021
Výměna PB lahví probíhá ve výše uvedených dnech (středy)v tomto čase: 12:45 hod. u kostela, mezi 12:50 až 13:00 hodin před OÚ Žďárec a po 13:00 hodin v nové části obce.
Telefon na rozvozce : 737 681 214                      

Řád veřejného pohřebiště obce Žďárec