336, 350

Od 9. 8. 2021 bude z důvodu opravy mostu v Újezdu u Tišnova

upraven provoz na linkách 336 a 350 následovně:

Linka 336 – spoje běžně vedené přes zastávku Řikonín, žel.st. budou mezi zastávkami Tišnovská Nová Ves, rozc. 2.0 a Žďárec, nám. pojedou obousměrným odklonem přes Tišnovskou Novou Ves, čímž vynechají zastávky Řikonín, žel.st. a Žďárec, Ostrov. Na odklonové trase obsluhují všechny nácestné zastávky. Spoje 8 a 82 vykonají ze Žďárce závlek do Řikonína. Spoj 83 bude ukončen v zastávce Žďárec, nám., odkud dále pokračuje jako linka 350 do Milešína. Spoj 85 bude

veden přes Tišnovskou Novou Ves a Žďárec do Řikonína, odkud dále pokračuje jako linka 350 do Borovníku.

Linka 350 – spoj 3 bude výchozí ze zastávky Žďárec, nám. Spoj 7 pojede pouze v období letních prázdnin, v období školního roku

bude zaveden nový spoj 19 v posunuté časové poloze v návaznosti na příjezd linky 336 od Tišnova.

V důsledku výluky dochází také k úpravě časových poloh

vybraných spojů přípojných neintergovaných linek 730980 a 840503.