Poplatky za odpady a za psa v obci  Žďárec,  Víckov a Ostrov pro rok 2022

Možnosti hrazení  poplatků pro rok 2022: 1) bezhotovostně  na účet obce č.:  5022751/0100 , var.symbol je číslo popisné, do poznámky můžete napsat  příjmení,obec

2 ) hotově v kanceláři OÚ Žďárec a to v pondělí 7.března 2022 od 7:30 hodin do večera do 18:00 hodin

Výše poplatků:  500,- Kč / osobu a rok 2022, případně za objekt (vlastník chaty,chalupy s trvalým pobytem mimo naši obec)

Pokud vás žije v domácnosti  5 a více, je úhrada následující:

Šestičlenná rodina = 4x 500,- Kč a 2x  400,- Kč.

Poplatek za prvního  psa je 70,- Kč, za každého dalšího je to 100,- Kč.