Poplatky za odpady a z psa v obci  Žďárec,  Víckov a Ostrov pro rok 2021

Vzhledem k situaci  se budou hradit poplatky bezhotovostně a to na účet obce č.:  5022751/0100 , var.symbol je číslo popisné, do poznámky můžete napsat  příjmení,obec.

Výše poplatků:

500,- Kč / osobu a rok 2021, případně za objekt (vlastník chaty,chalupy s trvalým pobytem mimo naši obec)

Pokud vás žije v domácnosti  5 a více, je úhrada následující:

Šestičlenná rodina = 4x 500,- Kč a 2x  400,- Kč.