1. Název Obec Žďárec
2. Důvod a způsob založení  
3. Organizační struktura  
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Žďárec
Okres Brno – Venkov
594 56, Žďárec 42

Telefon: 549 440 425
Mobil na starostu 603 471 084
E-mail: info@obec-zdarec.cz
Internet. stránky: www.obec-zdarec.cz
4.1. Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Žďárec
Okres Brno – Venkov
594 56, Žďárec 42
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Žďárec
Okres Brno – Venkov
594 56, Žďárec 42
4.3. Úřední hodiny
Pondělí 16.00 – 18.00 Přítomnost starosty
Středa 9:00 – 12:00
4.4. Telefonní čísla
Kancelář
Tel: 549 440 425
E-mail: info@obec-zdarec.cz
Mobil na starostu
Tel: 603 471 084
4.5. Čísla faxu Fax:
4.6. Adresa internetové stránky www.obec-zdarec.cz
4.7. Adresa e-podatelny info@obec-zdarec.cz
4.8. Další elektronické adresy  
5. Bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 5022751/0100
6. 00295833
7. DIČ CZ00295833
8. Dokumenty  
8.1. Seznamy hl. dokumentů  
8.2. Rozpočet  
9. Žádosti o informace  
10. Příjem žádostí a dalších podání  
11. Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu
14. Předpisy  
14.1. Nejdůležitější používané předpisy  
14.2. Vydané právní předpisy  
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv  
16.2. Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.