Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy  rekonstrukce, opravy a údržby bude přerušena dodávka elektrické energie a to ve čtvrtek 14.října 2021 od 7:30 do 15:00 hodin

Bude odpojen celý  Ostrov a  Žďárec z transformátoru“Za Humny a Kravín“. To znamená, že skoro celá obec mimo dolní části u kostela !

Nepůjdou č.p.:14 -17,21-37,42,44,47,48,50,51,55,65,70,71,77,78,79,81-99, 101 až 108 a 110 až 127