Úřední hodiny: Po: 16.00 - 18.00, St: 9.00 - 12.00

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Více o cookies se dozvíte ZDE

Informace pro občany

Informace o změnách v IDS JMK ve dnech 17.11.-20.11.2022

Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 je státní svátek a spoje IDS JMK pojedou podle jízdních řádů platných pro soboty + neděle. Velká nákupní centra jsou otevřena bez omezení.
V pátek 18. listopadu 2022 jezdí regionální linky IDS JMK podle běžných jízdních řádů platných pro pracovní dny. V Brně na linkách 1-99 se jezdí většinou podle jízdních řádů pro pracovní dny prázdniny. O víkendu 19. a 20. 11. 2022 jezdí spoje podle jízdních řádů platných pro soboty + neděle.

 

V souvislosti se státním svátkem 17. 11. 2022 bude provoz na linkách xS2B a xS2K ve dnech 17. – 20. 11. organizován následovně:
   - Čtvrtek 17.11.2022 - provoz jako v sobotu
   - Pátek 18.11.2022 – provoz jako v běžný pracovní den bez pátečních posil
   - Sobota 19.11.2022 – provoz jako v sobotu
   - Neděle 20.11.2022 – provoz jako v neděli včetně nedělních posil

 

Více informací se dozvíte ZDE

 

Rozvoz PB lahví v obci Žďárec

Firma PENTACO BOSKOVICE má následující termíny rozvozu:


2. listopadu 2022                                  30.listopadu 2022

28. prosince 2022                                  25. ledna 2023

22. února 2023                                      22. března 2023

Výměna PB lahví probíhá ve výše uvedených dnech (středy)v tomto čase: 12:45 hod. u kostela, mezi 12:50 až 13:00 hodin před OÚ Žďárec a po 13:00 hodin v nové části obce.

 

Informování občanů obce Žďárce o odpadovém hospodářství dle § 60 odst. 4 zákonač. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

 

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona č. 541/2020 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v příslušné obecní vyhlášce.

 

Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

 

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně) dotřiďuje.

 

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

 

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony.
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností, a tak s nimi nakládat.

 

V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů (na ulici), údržby chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze hřbitovů.

 

Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového objemu komunálního odpadu. Pro tříděný sběr obvykle slouží barevné kontejnery. Stejně tak se ale odpad na některých místech ČR třídí do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech (především v malých obcích).

 

Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru (popelnici). Obvykle končí svou pouť na skládkách nebo v zařízeních pro energetické využití odpadů.
O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je platná pro každého občana na jejím území. Proto je nutné se s touto vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají, jaké sběrové akce, jaké jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu neplatí, nebo funguje úplně jinak. Ve své kompetenci mají obce a města také nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.

 

V obchodech si dnes můžeme koupit spoustu různých věcí, možná by nás ani nenapadlo, kolik z nich je částečně recyklovaných. Každý výrobek i jeho obal jednou doslouží – to je chvíle, kdy bychom měli odpady vytřídit.

 

Továrny při výrobě nových věcí využívají také druhotné suroviny (upravený dotříděný odpad). Tím se šetří primární suroviny (dřevo, ropa, rudy a další) a energie. Zpracování odpadu pro výrobu něčeho nového se říká RECYKLACE.

 

Aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdříve vytřídit. Ke třídění papíru, čirého skla, barevného skla, plastů, nápojových kartonů a kovu slouží barevné kontejnery. Někde se také třídí do barevných pytlů. Na kontejnerech vždy najdeme nálepku, kde je názorně uvedeno, co tam patří.

 

Odpad z barevných kontejnerů se ještě na třídících linkách dotřiďuje podle jednotlivých druhů materiálu. Odtud putuje upravený a slisovaný nebo rozemletý odpad jako druhotná surovina ke zpracovatelům.