Úřední hodiny: Po: 16.00 - 18.00, St: 9.00 - 12.00

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Více o cookies se dozvíte ZDE

Informace pro občany

 

Upozornění

 

POŠTA  ŽĎÁREC bude v pondělí 5. 6.  2023 mimořádně otevřeno od 8:00 do 11:00

 

Využívejte nové chodníky po celé délce návse. Akce se blíží ke konci, mějte tedy trpělivost a dbejte pokynů stavební firmy !

Děkujeme   !

 

Jedná se hlavně o Vaše zdraví, které je v prostoru staveniště v ohrožení !!!!!!!!!    Děkujeme  !

 

OTEVÍRACÍ  doby České pošty - JIŽ PLATNÁ TRVALE !!!

Česká pošta oznamuje, že od 1.března .2023  bude pobočka Žďárec mít změnu otevírací doby, a to

PONDĚLÍ    15:00  do 18:00

ÚTERÝ         8:00   do  11:00

STŘEDA     15:00   do  18:00

ČTVRTEK      8:00  do  11:00

PÁTEK          8:00  do  11:00 

 

POPLATKY ZA ODPADY A ZA PSA PRO ROK 2023

POPLATKY MŮŽETE HRADIT I BEZHOTOVOSTNĚ  DO KONCE KVĚTNA 2023 NA ÚČET  Č. 5022751/0100  S VAR.SYMBOLEM - ČÍSLO DOMU NEBO DO POZNÁMKY DÁTE ZA KOHO POPLATEK PLATÍTE.

 

VÝŠE POPLATKU JE  500,- KČ ZA OSOBU A  ROK , PŘÍPADNĚ NA OBJEKT ( VLASTNÍCI CHATY, CHALUPY)

POKUD VÁS ŽIJE V DOMÁCNOSTI 5 OSOB A VÍCE, JE ÚHRADA NÁSLEDUJÍCÍ: ŠESTIČLENNÁ RODINA=  4X 500,- A 2X 400,-KČ.

POPLATEK ZA PSA JE 70,- KČ ZA ROK A ZA KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA JE TO 100,- KČ.

 

V PŘÍPADĚ NEJASTNOSTÍ VOLEJTE NA OÚ ŽĎÁREC  :  549 440 425

 

 

AKCE : REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ VE ŽĎÁRCI - DŮLEŽITÉ INFORMACE :

 

Oznámení pro občany obce Žďárec a okolí, pro návštěvníky LÉKAŘE, ŠKOLY, OBECNÍHO ÚŘADU,POŠTY, POHOSTINSTVÍ :

 

 

 Z důvodu rekonstrukce náměstí, které bude probíhat  od 1.března 2023  do 30.června  2023,  bude omezené parkování  automobilů  a pohyb  osob  po celé ploše náměstí z obou stran. 

Náhradní parkování pro zaměstnace  školy  a školky    bude  u fotbalového hřiště – směr  Víckov.

 Náhradní parkování pro návštěvy obce,  lékaře, pošty, pohostinství atd. bude u    prodejny COOP  Žďárec  a také u křižovatky směr  Vidonín.

 Rovněž budou přemístěny zastávky  autobusu !   ZASTÁVKA SMĚR  TIŠNOVSKÁ NOVÁ VES JE PŘED KALOVÝMI A  SMĚR NA ŘÍKONÍN JE ZASTÁVKA U TARASU SMĚR PRODEJNA  COOPU.

 Sledujte informace na úředních deskách obce !

 

Změna otevírací doby Zahrady Žďárec

OD BŘEZNA  2023:              pondělí - čtvrtek     8:00  -  16:00

                                             pátek                      8:00  -  17:00

                                             sobota                    8:00  -  12:00

 

 

Informace o dopravě

Od pondělí 9.1. 2023  se vlaková linka S3 opět navrátí na Hlavní nádraží. V rámci dlouhodobé výluky mostu přes Svratku u Hlavního nádraží v Brně musí být místo linky S3 na Dolní nádraží odkloněna linka S4 a jeden ranní vlak linky R54. Doprava mezi Dolním a Hlavním nádražím bude zajištěna autobusem X. Pozor i na drobné změny v časech odjezdů na lince S41. Pozor i na to, že o víkendech celodenně a večer po 20. hodině linka S4 bude odjíždět a přijíždět na Hlavní nádraží.

Připravte se i na další drobnější výluky a to už tento víkend. V sobotu i neděli mezi 9. a 16. hodinou budou změněny odjezdy a trasy vlakových linek S2, S6, R8, R12, R56. Pokud jimi v té době plánujete cestovat, seznamte se se změnami. Stejně tak v obdobných časech o víkendu budou odřeknuty některé vlaky S3 mezi Královým Polem a Tišnovem.

Od soboty 7.1. 2023  pak v Brně počítejte se změnami tras a zastávek v okolí Tomkova náměstí u linek 72, 75 a N94.

 

Více info zde: https://content.idsjmk.cz/kestazeni/Infomail%202023-01.pdf

 

Rozvoz PB lahvív roce  2023     v obci Žďárec 

Firma PENTACO BOSKOVICE má následující termíny rozvozu:


          

22. března 2023                        19. dubna 2023                                 17. května 2023         14. června 2023                        12. července 2023             9. srpna  2023      

  6. září 2023                               4. října  2023                                      1. listopadu  2023                                                     29. listopadu  2023

Výměna PB lahví probíhá ve výše uvedených dnech (středy)v tomto čase: 12:45 hod. u kostela, mezi 12:50 až 13:00 hodin před OÚ Žďárec a po 13:00 hodin v nové části obce.

 

 

 

Informování občanů obce Žďárce o odpadovém hospodářství dle § 60 odst. 4 zákonač. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

 

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona č. 541/2020 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v příslušné obecní vyhlášce.

 

Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

 

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně) dotřiďuje.

 

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

 

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony.
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností, a tak s nimi nakládat.

 

V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů (na ulici), údržby chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze hřbitovů.

 

Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového objemu komunálního odpadu. Pro tříděný sběr obvykle slouží barevné kontejnery. Stejně tak se ale odpad na některých místech ČR třídí do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech (především v malých obcích).

 

Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru (popelnici). Obvykle končí svou pouť na skládkách nebo v zařízeních pro energetické využití odpadů.
O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je platná pro každého občana na jejím území. Proto je nutné se s touto vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají, jaké sběrové akce, jaké jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu neplatí, nebo funguje úplně jinak. Ve své kompetenci mají obce a města také nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.

 

V obchodech si dnes můžeme koupit spoustu různých věcí, možná by nás ani nenapadlo, kolik z nich je částečně recyklovaných. Každý výrobek i jeho obal jednou doslouží – to je chvíle, kdy bychom měli odpady vytřídit.

 

Továrny při výrobě nových věcí využívají také druhotné suroviny (upravený dotříděný odpad). Tím se šetří primární suroviny (dřevo, ropa, rudy a další) a energie. Zpracování odpadu pro výrobu něčeho nového se říká RECYKLACE.

 

Aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdříve vytřídit. Ke třídění papíru, čirého skla, barevného skla, plastů, nápojových kartonů a kovu slouží barevné kontejnery. Někde se také třídí do barevných pytlů. Na kontejnerech vždy najdeme nálepku, kde je názorně uvedeno, co tam patří.

 

Odpad z barevných kontejnerů se ještě na třídících linkách dotřiďuje podle jednotlivých druhů materiálu. Odtud putuje upravený a slisovaný nebo rozemletý odpad jako druhotná surovina ke zpracovatelům.