Úřední hodiny: Po: 16.00 - 18.00, St: 9.00 - 12.00

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Více o cookies se dozvíte ZDE

Informace pro občany

 

VOLBY  2024 

Jak jsme volili ve Žďárci do EVROPSKÉHO PARLAMENTU,    ve dnech 7. a  8.června  2024

 Voličů zapsaných v seznamu                                    310

 Počet vydaných obálek                                            133

 Počet odevzdaných úředních obálek                      133

 Počet platných hlasů                                               133

 Volební účast                                                          42,9  %

 

Počet hlasů pro jednotlivé strany podle jejich pořadí

 3.   SPD a Trikolora                                                   3

 6.   PRO – Jindřicha Rajchla                                      1

 9.   PŘÍSAHA A MOTORISTÉ                                      18

12. Strana zelených                                                    1

14. ANO 2011                                                            16

17. SPOLU ( ODS, KDU-ČSL, TOP 09)                         53

19. Svobodní                                                               8

20. Sociální demokracie                                              4

21. Starostové a osobnosti pro Evropu                     10

23. Česká pirátská strana                                            3

26. STAČILO! koalice KSČM,SD-SN,ČSNS                  14

27. Demokratická strana zelených- ZA PRÁVA ZVÍŘAT            1

30. Levice                                                                    1   

 

 

 

 

Poplatky za odpady  od 1.1.2024

Podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 obce  Žďárec je od 1. 1. 2024 sazba poplatku 700,- Kč za rok a  osobu, která je přihlášena v obci  Žďárec, Žďárec - Ostrov a  Žďárec - Víckov k trvalému pobytu. Poplatek hradí ve stejné výši všichni členové  domácnosti.

Poplatek ve výši  700,- Kč za rok   je povinen uhradit  i vlastník nemovité věci v katastru  obce,  který není přihlášen v obci k trvalému pobytu.

 

Poplatky ze psů od 1.1.2024

Podle obecně závazné vyhlášky č.  2/2023 obce  Žďárec je od 1. 1.  2024 szaba poplatku za psa 200,- Kč za rok, za každného dalšího psa je poplatek

300,- Kč.

Splatnost obou poplatků je 30.11. příslušného kalendářního roku.

Celé znění vyhlášek  naleznete ve Sbírce právních předpisů: https:sbirkapp.gov.cz/

 

Změny otevírací doby POŠTY PARTNER  ŽĎÁREC   -  platná trvale od 2.10.2023

PONDĚLÍ                                             13:00   do 18:00.

ÚTERÝ          6: 30   do  7: 00              15: 00   do 17:00

STŘEDA                                               15:00   do  17:00

ČTVRTEK      6:30     do  7:00               14:00   do  18:00

PÁTEK                                                   13:00  do  14:00 

 

Nebezpečný odpad:  občané mohou využívat skládkování nebezpečného odpadu v prostoru u obecní kolny (bývalá Kokrodova stodola  se nachazí u chalupy s číslem popisným 49)  UPOZORŇUJEME, že odpad zde lze ukládat pouze každnou 1. středu v měsíci !!!!  Je to tedy 3.srpna,    dále pak 6. září, 4.října, 1.listopadu a  6.prosince roku 2023  a to od 17.00 do 18:00 hodin !     Prosíme o dodržování těchto pravidel !!!

 

Změna otevírací doby Zahrady Žďárec

OD BŘEZNA  2023:              pondělí - čtvrtek     8:00  -  16:00

                                             pátek                      8:00  -  17:00

                                             sobota                    8:00  -  12:00

 

 

Rozvoz PB lahví v roce 2023  v obci Žďárec

Firma PENTACO BOSKOVICE má následující termíny rozvozu:


 15. června   2024          10. července  2024          7. srpna 2024        4. září  2024             2. října  2024    30. října 2024          27. listopadu  2024

 

Výměna PB lahví probíhá nově dle telefonické domluvy s obecním úřqadem.  Pan urbánek jezdí  v nepravidelném čase  v rozmezí od 11:30 do 13:30, proto je vhodné v der prodeje  PB lahví zavolat na OU Žďárec  (  731 470 862 ), že máte o plyn zájem  a my  vyřídíme , kam mám s autem zajet. Děkuje za pochopení !!!!!

 

Informování občanů obce Žďárce o odpadovém hospodářství dle § 60 odst. 4 zákonač. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

 

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona č. 541/2020 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v příslušné obecní vyhlášce.

 

Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

 

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně) dotřiďuje.

 

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

 

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony.
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností, a tak s nimi nakládat.

 

V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů (na ulici), údržby chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze hřbitovů.

 

Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového objemu komunálního odpadu. Pro tříděný sběr obvykle slouží barevné kontejnery. Stejně tak se ale odpad na některých místech ČR třídí do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech (především v malých obcích).

 

Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru (popelnici). Obvykle končí svou pouť na skládkách nebo v zařízeních pro energetické využití odpadů.
O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je platná pro každého občana na jejím území. Proto je nutné se s touto vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají, jaké sběrové akce, jaké jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu neplatí, nebo funguje úplně jinak. Ve své kompetenci mají obce a města také nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.

 

V obchodech si dnes můžeme koupit spoustu různých věcí, možná by nás ani nenapadlo, kolik z nich je částečně recyklovaných. Každý výrobek i jeho obal jednou doslouží – to je chvíle, kdy bychom měli odpady vytřídit.

 

Továrny při výrobě nových věcí využívají také druhotné suroviny (upravený dotříděný odpad). Tím se šetří primární suroviny (dřevo, ropa, rudy a další) a energie. Zpracování odpadu pro výrobu něčeho nového se říká RECYKLACE.

 

Aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdříve vytřídit. Ke třídění papíru, čirého skla, barevného skla, plastů, nápojových kartonů a kovu slouží barevné kontejnery. Někde se také třídí do barevných pytlů. Na kontejnerech vždy najdeme nálepku, kde je názorně uvedeno, co tam patří.

 

Odpad z barevných kontejnerů se ještě na třídících linkách dotřiďuje podle jednotlivých druhů materiálu. Odtud putuje upravený a slisovaný nebo rozemletý odpad jako druhotná surovina ke zpracovatelům.